Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.playgroup.gr

Παρακαλούμε, διαβάστε με προσοχή αυτούς τους όρους, πριν από την χρήση αυτού του Διαδικτυακού Τόπου.

Κάθε χρήστης/πελάτης  που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.playgroup.gr , θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται τους όρους που διατυπώνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους , δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δικτυακό τόπο και να κάνετε οποιαδήποτε  συναλλαγή. Αποστολή παραγγελίας σας , συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.playgroup.gr έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Ασπασία Κ. Σκουφίδη (απο εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως Έπιχείρηση” , τηλ. 2106090770, email: info@playgroup.gr .

Ανανέωση όρων χρήσης

H επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.playgroup.gr, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σας παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους  κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό αυτόν χώρο.

Πνευματικά και άλλα προστατευόμενα δικαιώματα

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας . Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αλλοιωθεί, μεταδοθεί, επαναχρησιμοποιηθεί, γίνει αντικείμενο ιδιοποίησης, αξιοποιηθεί η χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για δημόσιους η διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ονομασιών , γραφικών , εικόνων) ανήκουν στην Επιχείρηση ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν και προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία.

Χρησιμοποιώντας το Διαδικτυακό Τόπο, συμφωνείτε απόλυτα ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω όρους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι η παραβίαση των πνευματικών η οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων , μπορεί να οδηγήσει σε αστικές η ποινικές διαδικασίες εναντίον σας.

Περιορισμός ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. 

Η εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό χώρο , συγκεντρώνονται και ελέγχονται με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή.

Η Επιχείρηση , στα πλαίσια της καλής πίστης , δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για την ενημερότητα ,την ακρίβεια και την ποιότητα των πληροφοριών  αυτών  και για τυχόν λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων  στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα.

Η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου  και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο.

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη , ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων , σε μηχανήματα  η σε λογισμικό του χρήστη , που  προκύπτει από μια τέτοια ενέργεια.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελίας ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρασχεθεί για την διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος αναφέρονται ενδείξεις διαθεσιμότητας των προϊόντων , αλλά η τελική διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε, επιβεβαιώνεται κατά την διάρκεια της επεξεργασίας της κάθε έγκυρης καταχωρημένης παραγγελίας.

Κάθε φορά που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στη σελίδα του προϊόντος , η εταιρεία θα ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες σχετικά με την διαθεσιμότητα.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.playgroup.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αστικά η ποινικά για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνίσταται σε απώλεια κερδών , δεδομένων κλπ που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος η τρίτος , που έχει σχέση με την λειτουργία η μη και χρήση η μη του διαδικτυακού τόπου η και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών , προϊόντων η πληροφοριών.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες  συμφωνούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη να ΜΗΝ χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.playgroup.gr  για:

Α) Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail η μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο  , προκαλεί προσβολή η βλάβη στηνΕταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο , είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα η το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου.

Β) Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή μα e-mail η μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών , της ανηλικότητας  κλπ.

Γ) Αποστολή, δημοσίευση , αποστολή με e-mail η μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες , ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν η αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων η που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

Δ) Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail η μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία , εμπορικό σήμα , εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων .

Ε) Αποστολή , δημοσίευση , αποστολή με e-mail η μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς οποιουδήποτε λογισμικού η οποιουσδήποτε άλλους κώδικες , αρχεία η προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή , την πρόκληση βλάβης , την καταστροφή η τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού η υλικού υπολογιστών.

Ζ) Ηθελημένη ή αθέλητη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

Η) Παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο

Θ) Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με τους χρήστες.

Cookies

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων του τα cookies είναι μικροί φάκελοι κειμένου που μπορεί να αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα cookies καθιστούν ευκολότερη για εσάς την πλοήγηση στο διαδίκτυο και διευκολύνουν την ορθή παρουσίαση των ιστοσελίδων μας.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών , ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και για να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας , ενώ σε κάθε έξοδο από το site διαγράφονται αυτόματα.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν να ρυθμίζουν τους browsers τους κατά τέτοιον τρόπο , ώστε να τους προειδοποιούν για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες , ώστε να μην επιτρέπουν την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν επιθυμούν την χρήση cookies για την αναγνώριση τους , δεν μπορούν να έχουν περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Τρόποι πληρωμής

Α) Με τραπεζική κατάθεση

Όταν ολοκληρώσετε την κατάθεσή σας , παρακαλούμε ενημερώστε μας τηλεφωνικά , ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα την διαδικασία αποστολής της παραγγελίας σας.

 Β) Με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω συστήματος ασφαλών συναλλαγών

Γ) Με μετρητά ή πιστωτική κάρτα για παραλαβή απο το χώρο μας (κατόπιν ραντεβού)

Επιστροφές

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που έχετε αγοράσει, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους. Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο πώλησης. Σε μια τέτοια περίπτωση επιβαρύνεστε εσείς τα έξοδα αποστολής και επιστροφής των προϊόντων.

Αν το προϊόν που σας παραδοθεί είναι λανθασμένο (δηλαδή δεν είναι το προϊόν της παραγγελίας σας) μπορείτε να το επιστρέψετε πίσω σε εμάς, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.

Η επιστροφή λανθασμένου προϊόντος γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του. Σ’ αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν το κατάστημα.

Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από την Επιχείρηση σε περίπτωση που εντοπίσατε κάποιο ελάττωμα. Η επιστροφή πρέπει να γίνεται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και να συνοδεύεται με αντίγραφο της απόδειξης λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο πώλησης. Σ’ αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν το κατάστημα.

Σε περίπτωση επιστροφής μέσω courier.

1)Συσκευάζετε το προϊόν σε ένα κουτί , ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.

2)Τοποθετείτε  μέσα στην συσκευασία που έχετε φτιάξει ένα έγγραφο , στο οποίο μας παραθέτετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα , εφ όσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή.

3)Αποστέλλετε το δέμα μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας, υπ όψιν τμήματος επιστροφών.

Σε περίπτωση επιστροφής στο φυσικό μας χώρο.

  1. Θα πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένο ραντεβού παραλαβής.

2) Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής πώλησης ή την κάρτα αλλαγής.

3) Η συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να μην ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί, να μην είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη

Ακυρώσεις

Υπάρχει δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία που έχετε κάνει μέσω του e-shop εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που έχετε κάνει την παραγγελία και εφ όσον δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία /αποστολή της παραγγελίας από το κατάστημα.

Πολιτική Απορρήτου

Στο Playgroup έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας και να αναπτύσσουμε ασφαλείς διαδικτυακές υπηρεσίες. Η επίσκεψή σας στο site μας είναι ελεύθερη εκτός συγκεκριμένων σημείων – υπηρεσιών για τα οποία απαιτείται κωδικός και password.

Ωστόσο, για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών μας και για την αποστολή της παραγγελίας σας, απαιτείται η καταγραφή των προσωπικών σας στοιχείων. Το παρακάτω κείμενο εξηγεί τη διαδικασία συλλογής των στοιχείων αυτών και αναφέρεται στη χρήση των στοιχείων αυτών. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλο το κείμενο.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας, θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που αφορούν στα προσωπικά σας δεδομένα ή τις πληροφορίες που απαιτούνται για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας όταν πρόκειται να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια υπηρεσία ή να σας αποστείλουμε τα εμπορεύματα της επιλογής σας ή κάποιο άλλο υλικό. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες προσωπικού περιεχομένου περιορίζονται στα στοιχεία επικοινωνίας ή/και τιμολόγησης, ενώ τυχόν πρόσθετες πληροφορίες συλλέγονται μόνο με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία επικοινωνίας σας αλλάξει, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας στο 210 6090770, ώστε να έχουμε πάντα τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας.

Χρήση των προσωπικών σας στοιχείων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους εξής κύριους λόγους:

  • Για την παροχή κωδικού λογαριασμού (account code) και password για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών εντός του ηλεκτρονικού μας καταστήματος
  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες ανάλογα με την ιδιότητά σας
  • Για να σας ενημερώνουμε για αναβαθμίσεις, ειδικές προσφορές, νέες δυνατότητες και άλλες νέες υπηρεσίες από τo Playgroup.

Η εταιρίας μας θα παραχωρήσει προσωπικά στοιχεία των πελατών της, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους, μόνο εάν αυτό απαιτηθεί από το νόμο ή καλή τη πίστη (α) προκειμένου να συμμορφωθεί σε αντίστοιχα διατάγματα ή νομικές διαδικασίες (β) να προστατεύσει τα εμπορικά της συμφέροντα και τα πνευματικά της δικαιώματα που αφορούν στις υπηρεσίες της και το site και (γ) να δράσει σε έκτακτες περιπτώσεις προκειμένου να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια των χειριστών των υπηρεσιών της, των χειριστών του site ή του κοινού.

Έλεγχος των προσωπικών δεδομένων

Όταν κάνετε εγγραφή ως συνδρομητής μίας υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μας δίνετε προσωπικά δεδομένα, η Επιχείρηση δεν θα κοινοποιεί τα δεδομένα αυτά με οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την άδειά σας, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιούνται για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει περιοδικά emails ενημερώνοντας σας για τεχνικά ή άλλα θέματα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες στις οποίες έχετε κάνει συνδρομή. Εσείς έχετε την επιλογή να μην είστε αποδέκτης αυτών των emails.

Σήματα

Τα σήματα που εμφανίζονται στο site αυτό είναι κατοχυρωμένα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας. Για σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Marketing της Επιχείρησης στο info@playgroup.gr.

Όλα τα ονόματα προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που αναφέρονται στο site αναγνωρίζονται σαν σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών-ιδιοκτητών.

Αλλαγές στο κείμενο προσωπικών δεδομένων

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το κείμενο αυτό. Στην περίπτωση αυτή θα ανανεώνεται και η ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου αυτού. Όταν πρόκειται για ουσιαστικές αλλαγές του κειμένου, θα σας ενημερώνουμε μέσω εμφανούς ανακοίνωσης στο site μας

Για την επίλυση διαφορών , αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθήνας.